Het Keurmerk Goede Doelen is bedoeld voor alle, zowel kleine als grote, fondsenwervende instellingen die over de ANBI-status beschikken.

Kiezen voor het Keurmerk Goede Doelen betekent in het kort:
-  Tegemoet komen aan de informatie- 
   behoeften van donateurs;
-  Tijdsbeslag aanvraag Keurmerk tussen 
   1 en 3 werkdagen;
-  Volledig gedigitaliseerde aanvraag; 
-  Lage kosten (€400,- per jaar).  

Fondsenwervende instellingen
Het Keurmerk Goede Doelen voorziet in de behoefte aan herkenning en erkenning van u als fondsenwervende instelling of organisatie die binnen ANBI valt. U wilt zich als maatschappelijk initiatief graag op een transparante en verhelderende wijze aan uw stakeholders en geïnteresseerden presenteren. U wilt hen inzicht geven door de prestaties en effectiviteit van uw organisatie duidelijk in kaart te brengen.
Het Keurmerk Goede Doelen biedt een vast en helder format (kader) waarin de verslaglegging van de keurmerkhouder wordt gepresenteerd. Deze verslaglegging wordt voor publicatie getoetst door een volledig onafhankelijk keuringsbureau.
Lees verder >>>

Donateurs
Hoe weet u als donateur waar u goed aan doet bij de keuze voor het goede doel? Los van uw persoonlijke interesses wilt u inzicht hebben in wat er met uw donatie wordt gedaan. Het Keurmerk Goede Doelen kan hierbij helpen. Goede doelen met dit Keurmerk - beoordeeld door een onafhankelijke keuringsorganisatie - kunnen een helder inzicht geven in wat er met uw donatie gebeurt. Door het Keurmerk weet u onder andere of de organisatie bonafide bestuurders heeft, of ze fondsenwerven volgens gedragscode, wat hun strategie is en wat de geplande en gerealiseerde resultaten zijn.